Letecká škola

Naše letecká škola CZ FTO-016 a Zařízení pro letecký výcvik provádí pilotní výcvik pro zájemce získání kvalifikace “Soukromý pilot vrtulníku”PPL(H) a “Obchodní pilot vrtulníku” CPL(H). Zájemce získá kvalifikaci s možností přeškolení na jiné typy vrtulníků a získání vyšší kvalifikace.
Dále nabízíme možnost přeškolení instruktorů na instruktorské sedadlo jiného typu vrtulníku.

Základní výcvik je určen k získání kvalifikace “Soukromý pilot vrtulníku” a případný zájemce musí absolvovat:

  • vstupní zdravotní prohlídku v Ústavu leteckého zdravotnictví
  • absolvovat teorii z leteckých předmětů (aerodynamika a mechanika letu, konstrukce vrtulníků, navigace, meteorologie, letecké přístroje, letecké předpisy)
  • splnit minimální nálet 45 letových hodin dle schválených osnov
  • ukončený výcvik završit úspěšnou teoretickou a praktickou zkouškou u “Úřadu pro civilní letectví”

Pilotní výcvik provádíme na vrtulnících typu Robinson R-22 Beta (dvoumístný) a Robinson R-44 (čtyřmístný).
Během praktického výcviku se pilot naučí provádět všechny letové manévry, které jsou potřebné pro normální provoz, ale také nouzové postupy nutné pro správné a bezpečné zvládnutí mimořádných situací. Obsahem osnovy je také výcvik v navigačním létání včetně letů na státní letiště, jako je např. Praha – Ruzyně. Součástí výcviku je i zvládnutí potřebných teoretických znalostí.

Po ukončení výcviku se u Úřadu pro civilní letectví vykonávají zkoušky, které se skládají z teoretické a praktické části. Po úspěšném složení zkoušek získá frekventant kvalifikaci soukromého pilota vrtulníků PPL(H). S touto kvalifikací může pilot létat pouze pro svoji potřebu, ale nikoli komerčně. Pro komerční leteckou činnost musí pilot získat minimálně kvalifikaci obchodního pilota vrtulníků CPL(H) absolvováním dalšího předepsaného výcviku (po náletu 135 letových hodin) v rozsahu 30 hodin a teoretické výuky v rozsahu 200 hodin. Délka výcviku je závislá především na povětrnostních podmínkách, na časových možnostech frekventanta a na úspěšnosti postupu ve výcviku.

Výcvik neprovádíme formou termínovaných kurzů, ale každému zájemci se věnujeme individuálně.

Cena jedné výcvikové letové hodiny je 7.000,- Kč bez DPH 20%.

Máte zájem stát se pilotem vrtulníku a nejste si jistí svým rozhodnutím?

Naše letecká škola připravuje úvodní kurz pro uchazeče o pilotní průkaz “Soukromý pilot vrtulníku”PPL(H) z okolí Jihlavy.
Přijďte si poslechnout krátkou přednášku, kde budete seznámeni s průběhem pilotního výcviku. Obdržíte výukový materiál a můžete si vyzkoušet, jaké to je sedět na sedadle pilota vrtulníku.

Kurz plánujeme na měsíc červenec. Cena kurzu je 10.000,- Kč a v ceně kurzu je 30 min let na vrtulníku Robinson.

Informace na tel. čísle +420 602 270 405 nebo info@ok-ste.cz

Tešíme se na Vás.